Scheepslader

HET INDUSTRIËLE VERLEDEN ALS UITGANGSPUNT

Opdracht

Inrichtingsplan voor een groene ruimte langs de Dender waarbij het industrieel erfgoed een belangrijke rol speelt. 

Context 

De ontwikkeling van het centrum van Lessen kan vanuit toeristisch-recreatief perspectief niet los worden gezien van die van de steengroeves die zich direct ten oosten van de stad uitstrekken. Het potentieel van Lessen als stad aan de Dender is enorm maar de uitdagingen om dat te ontwikkelen zijn dat ook. De stad vormt een toegangspoort tot de Dendervallei maar door de minder goede spoorverbinding is deze functie minder uitgesproken dan in andere Dendersteden. Door gericht in te zetten op de ontwikkeling van een aantal gebieden binnen deze zone en enkele nieuwe verbindingen over de Dender te realiseren ontstaat er een stedelijke be- leving die samen met de site Hôpital Notre-Dame à la Rose bijzonder interessant is. 

DNA elementen als uitgangssituatie 

De industriële periode vormt een rijk thema. De site vormt onderdeel van een landschap met  steen- groeves en transportlijnen. De scheepslader is daar nog een zichtbare en indrukwekkende getuige van en unique in Europe. Via een intensief netwerk van sporen werd het materiaal uit de steengroeves aangevoerd naar de kade langs de Dender. 

Een link valt ook te maken met Hôpital Notre-Dame à la Rose en bijhorende boerderij (nu cultureel centrum). Het kweken van eigen geneeskrachtige planten vormde een belangrijk onderdeel van het hospitaal. Zowel in een ommuurde tuin als op de velden rondom. 

De overname van de verlaten site door pioniersbeplanting vormt eveneens een interessant gegeven.

Deze gegevens vormen belangrijke uitgangspunten bij de plantenkeuze voor de herinrichting van het terrein.