TRAVERSE DU PONTHIEU

een ideaal trajectopdracht : Workshop, opzet en begeleiding

Locatie : Abbeville à Saint Riquier

Opdrachtgever : Vallée Idéale Développement

team : Atelier Caneva-s - SPL / Vallée Idéale Développement


Doel van de workshop:
Betrekken van verschillende actoren bij het 'Traverse-project' en verzamelen van informatie over ideeën en zorgen.


De workshop bestond uit 2 delen, een verkennende wandeling in de voormiddag,

in het middagdeel werd het "ideale traject" uitgewerkt. 

5 hoofdthema's bieden een eerste kader :
Erfgoed - Landschap - Natuur - Dagelijks leven - Recreatie

Met behulp van een toolbox en (maquette) ondergrond werden de ideale trajecten vorm gegeven.