Sommevallei - Une vallée idéale

Nadenken over het ideale valleiproject op verschillende projectschalenopdracht : Gebiedsontwikkeling plus kwaliteit- en technische bijstand van deelprojecten

locatie : Vallei van de Somme, Frankrijk

Opdrachtgever : SPL Vallée idéale développement

Team : Atelier Caneva-s et Multiple architecture/urbanisme


De term "ideale vallei" als een evocatie van een droom, een beeld dat ons in staat stelt verder te gaan dan het heden, om na te denken over een ruim gedragen toekomstbeeld van de Somme vallei.

Een project dat vertrekt van een optelsom van erkende troeven:

- De Somme met zijn valleien, hellingen en plateaus,

- Grote natuurgebieden,

- De alomtegenwoordigheid van water versterkt door turfwinning in het verleden
– Spoorinfrastructuur om meer duurzame mobiliteit te ontwikkelen
– Prestigieuze sites: Kathedraal van Amiens (Unesco), de valleien van de Somme en  

   Avre (Ramsar), Baie de Somme (Grand Site van Frankrijk, landelijke bistro's…
– Een rijk natuurlijk en cultureel erfgoed: Jules Verne, talrijke kastelen, abdijen, 

   prachtige residenties, uitgestrekte vijvers en moerassen...
– Kwaliteitsvolle culturele instellingen: de abdij van Saint-Riquier / Cultureel

   Centrum departementale park, het Samara Park, de Historial de Péronne…

- .....

Een project dat een schakel wil zijn tussen de aantrekkelijke sites van het departement: Circuit du Souvenir, Amiens, de baai van de Somme... Een collectief project. Deze visie moet vele publieke en private actoren verenigen en ten dienste staan van iedereen, bewoners, agrariërs, ondrenemers, locale economie, recreatie/toerisme, .…