Ry-Ponet 

Welke toekomst voor Ry-Ponet - gebiedsontwikkelingOPDRACHT : Studie/gebiedsontwikkeling van de Ry-Ponet site 

locatie : Luikse agglomeratie: Beyne-Heusay, Fléron en Chaudfontaine

Opdrachtgever : Liège Métropole

Team : Atelier Caneva-s/Liège Université /Gembloux Agro-Bio-Tech /

FLHM avocats


De Ry-Ponet site, gelegen ten oosten van de luikse agglomeratie op korte afstand van het stadscentrum, is een open ruimte van meer dan 400 hectare. Het gebied beslaat een deel van de zuidelijke hellingen van het Vesder-dal en ligt nabij de samenvloeiing met de Ourthe. De site bestaat hoofdzakelijk uit landbouwpercelen  en bosgebieden en is omgeven door bebouwing. Historisch gezien maakt het landschap deel uit van het landbouwplateau van Herve. De geschiedenis van Ry-Ponet houdt verband met oorlogen en mijnindustrie, naast historische monumenten en kleine erfgoedelementen. Het terrein wordt doorkruist door Ravel-fietsroute 38.

Het totale gebied strekt zich uit over 4 aangrenzende gemeenten: 142 ha. in Beyne-Heusay, 115 ha. in Luik, 96 ha. in Chaudfontaine en 51 ha. in Fléron. Het overgrote deel van het land is particulier bezit.


Het doel is de betrokken gemeenten in staat te stellen een gemeenschappelijke visie voor de Ry-Ponet-site te bepalen en een gemeenschappelijk referentiedocument op te stellen.  

De belangrijkste uitdaging voor de site is de openruimte te vrijwaren van de door het sectorplan opgelegde gronddruk, maar ook het "natuurlijke" ensemble van de site te versterken en tegelijk de specifieke rol ervan op de schaal van de agglomeratie te definiëren. 

Andere doelstellingen :

- De kennis van de intrinsieke kenmerken van het gebied verdiepen; 

- Opstellen van een intentieplan gericht op te behouden landschappelijke,  

   natuurlijke en erfgoedwaarden die het gebied een eigen identiteit geeft het 

   gebruik typeert 

- Opstellen van een actieplan voor korte- (3-5 jaar), middellange- (10-15 jaar)

   en lange termijn (30 jaar, dus ‘horizon 2050’);

- Opstellen van bestuursconcepten en de juridische status die het gebiedsproject

   op middellange en lange termijn kan uitvoeren.