PEPPANGE

dorpskern verdichten en vergroenenOpdracht : Bouw van sociale woningen en aanleg van openbare ruimten

LOCATIE : Peppange

Opdrachtgever : Gemeentebestuur Roeser

Team : Christophory arch - Besch Da Costa arch. - Atelier Caneva-s  

technique: Schmit engineering - genie-civil: De Statiker - Infra: Schroeder ass.


De opdracht omvat enerzijds een architectonisch onderdeel: de bouw van nieuwe huisvesting en de renovatie van een gebouw tot een gemeenschapscentrum, en aan de andere kant een landschappelijke component: de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk. Het versterken van de groene ruimte neemt een centrale plaats in de heraanleg. Het wordt een nieuw startpunt voor het creëren van een groen netwerk in de buurt. Verschillende ruimtes worden opgewaardeerd en/of toegankelijk gemaakt. we onderscheiden :

- Een park met een gemeenschappelijke moestuin tussen de nieuwbouw 

- Een plein met spelaanleiding gekoppeld aan het buurthuis

- Een plein met ruimte voor terrassen, activiteiten, markt, ... nabij de kerk

- Een bestaande boomgaard wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek

- Een waterelement, element van spel voor kinderen

Om de samenhang en de verbinding tussen de verschillende plekken te benadrukken, is voor één soort materiaal gekozen in verschillende formaten. De maat van de voegen varieert naargelang hun positionering in de groene- of meer de stedelijke ruimte.
Een voetgangersstraat met ruimtes voor ontmoeting, vergezeld door bomen, zorgt voor de relatie tussen de verschillende plekken. 

De beplantingskeuze heeft verschillende doelen, in het bijzonder het creëren van een aangename atmosfeer die uitnodigt voor ontmoeting, bijdragen aan biodiversiteit, creëren van schaduw, beleven van de seizoenen, etc. Het systeem van regenwaterbeheer draagt bij aan de levendigheid en zorgt voor een gevoel van verkoeling in de buurt en het creëert een bijzondere biotoop (vogels, insecten, amfibieën,...)