MIJN STRAAT NAAR EEN BETER LEEFKLIMAAT

DE LAAGDREMPELIGHEID NODIGT UIT TOT PARTICIPATIEOPDRACHT : ontwikkelen spelvorm voor participatietraject

locatie : Sint Luciaplein, ’t Zand - ’s Hertogenbosch- Ned.

Opdrachtgever : 't EcoZand

Team : Atelier Caneva-s /Myrna Baks - 't ECOZAND Buurtbinders - Groengroep - 

Manita Kieft, kunstenares


MIJN STRAAT NAAR EEN BETER LEEFKLIMAAT” is een Spel met een ondergrond, inrichtingselementen, inspiratiekaarten en een actieplan.
Met kleine ingrepen een verschil maken en bijdragen aan een aangename en veilige straat. Met minder steen en beton, meer groen en meer ruimte voor ontmoeting.
De huizen in de straat worden op een eenvoudige grafische manier weergegeven. Herkenbaarheid van de eigen plek motiveert de bewoners om mee te doen met het spel en acties die er uit voortkomen.


Het spel vormt de link tussen bewoners en de gemeentelijke overheid.


Het speelt in op de behoefte om onze straten aan te passen aan de klimaatverandering, hittestress, extreme regenbuien, droogteperiodes, betere luchtkwaliteit, …. 

Bewustmaking van de bewoners vormt een belangrijk onderdeel, waarbij een collectief project in gang zetten de basis vormt.


Daarnaast zien we een verdergaande individualisering in onze maatschappij. 

Het spel zet aan tot sociale interactie, stimuleert ontmoetingen, speelt in op het thuisgevoel en draagt bij aan de veiligheid in de straat. 


Iedere straat is maatwerk! Afhankelijk van het budget en de problematiek bepalen we vooraf het kader waarbinnen aanpassingen in de straat gedaan kunnen worden en hoe de bewoners zelf kunnen bijdragen aan het onderhoud van hun straat.