Ecotourlab

workshop Ecotourlab - Programma Interreg VOPDRACHT : Ecotourlab, participatieve workshop

locatie : Saint-Hubert, Ardennen, Luxemburg

Opdrachtgever : Gemeente Saint-Hubert

Team : Atelier Caneva-s / Marc Dufresne onderzoeker ULG Gembloux


Saint-Hubert, in de Belgische Ardennen, kampt met een eenzijdig gebruik van zijn bosrijke omgeving.  Er is weinig variatie in het landschap zelf en in het gebruik ervan.

De recreatieve aansluitingen vanuit het centrum naar de omgeving zijn beperkt en weinig aantrekkelijk.


Een grotere diversiteit in het boslandschap betekent een grotere rijkdom aan biotopen en dus aan de biodiversiteit. Ook de lokale economie kan een impuls krijgen wanneer de bosrijke omgeving sterker zijn troeven zou uitspelen. 

Naast wetenschappelijk onderzoek wil de gemeente door middel van een workshop onderzoeken welke vragen en noden spelen bij de verschillende actoren en belanghebbenden. 


Atelier Caneva-s is gevraagd om deze workshop vorm te geven door zijn expertise in het gebruik van spelelementen als tool voor participatietrajecten. Een spelvorm is laagdrempelig, prikkelt de nieuwsgierigheid en nodigt uit tot deelname.
De doelstelling is de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de bosrijke omgeving te bevorderen, een meer divers aanbod van recreatiemogelijkheden ontwikkelen en tegelijkertijd het boslandschap opwaarderen.


Het spel bestaat uit puzzelstukken met afbeeldingen van landschappelijke- en stedelijke componenten. De verschillende actoren maken hun ideale ruimtelijke configuratie, ze puzzelen in groepsverband hun ideale toekomstbeeld in elkaar.

Er ontstaan discussies tussen de deelnemers en uiteenlopende belangen worden in beeld gebracht.