Stephenson

duurzaam wijkcontract - Schaarbeek - BrusselOpdracht :  Definitiestudie en technische & economische haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een park, een plein, de bouw van een crèche  gekoppeld aan een sport/boksvoorziening

locatie : Gemeente Schaarbeek en Brussel stad

Opdrachtgever :  RenovaS asbl voor de gemeente Schaarbeek 

Team : Atelier Caneva-s - B612 Architects


ontwerponderzoek plus de technische en economische haalbaarheidsstudie voor:

  • Een basis herinrichting van het Stephensonplein in combinatie met (deels) afbraak van de boksclub Queensbury om zo een opening naar het toekomstig Stephensonpark mogelijk te maken.
  • De creatie van het Stephensonpark op een terrein eigendom van INFRABEL, in het kader van een overeenkomst voor de ter beschikkingstelling aan de gemeente Schaarbeek voor een periode van 15 jaar. 
  • De bouw van een crèche met 32 plaatsen gekoppeld aan een hernieuwing van de boksclub Queensbury.

Stedelijke en sociale doelstellingen:
• Beter ontsluiting van de wijk
• Beveiliging van de zone
• Creatie van groene ruimten voor de bewoners van de wijk en omgeving
• Reactivering van een “residuele” ruimte langs het spoor
• Een goede en veilige aansluiting maken op een toekomstig spoorwegtracé
• Integratie van de oude moestuinen in het bredere groene netwerk op schaal van 

  het Gewest
• De parkruimte langs het spoor via co-creatie tot stand brengen

Het project vormt onderdeel van een lineaire groenstructuur en maakt verbinding met het Zennepark in het zuidwesten en via een aantal “stapstenen” richting het Moeraske in het noordoosten. Een belangrijke verbinding voor de zachte weggebruiker naar het centrum van Brussel.

! Belangrijk uitgangspunt is de wijk in contact met groene ruimten brengen.