Het atelier

Presentatie

Atelier Caneva-s zijn 3 partners met complementaire expertise in landschapsarchitectuur, stedenbouw, participatieve werkmethodes, ecologie, mobiliteit, duurzaamheid en klimaataspecten.

We vormen de kern en afhankelijk van het type opdracht, vullen we ons team aan met specifieke expertises. Dit geeft ons een hoge mate van flexibiliteit om zeer gericht te kunnen werken aan uiteenlopende opgaven. Deze werkwijze zorgt ook voor een continue input en uitwisseling van kennis. Ons team is zowel Nederlands- als Franstalig.

We werken vanuit Brussel en hebben een lange ervaring met uiteenlopende projecten en schaalniveaus. Van kleine interventies in het landelijk en stedelijk gebied tot het uitwerken van regionale ontwikkelingsprogramma’s. Het in en uitzoomen is zeer waardevol omdat het uiteindelijk gebruik door de bewoners en belanghebbenden altijd onze focus blijft.

We hechten veel belang aan een project dat steeds met diverse actoren gemaakt wordt,
waarbij verschillende expertisegebieden worden samengebracht en een maximum aan mensen op het terrein betrokken is.

Medewerkers

Yves Hubert

Oprichter / Beheerder
Landschapsarchitect En Stedenbouwkundig ABAJP/CUB
Maître de conférence associé à l’ENSAPL

Onze landschappen en de perceptie die we hebben, zijn het “resultaat van een proces” in verband met de landschapsbasis en de uitdagingen van het maatschappelijke en politieke project. Vanuit deze houding hecht ik veel belang aan het feit dat het project met verschillende handen wordt gemaakt, waarbij verschillende expertisegebieden worden samengebracht en waarbij maximaal dactoren zijn aangesloten op het terrein. Transversale en systemische benaderingen, ontmoetingen ter plaatse, stedelijke workshops, verkenningswandelingen, prospectieve scenario’s, beoordeling van ecosysteemdiensten … zijn hulpmiddelen die ik gebruik en die ik graag heruitvind om een ​​projectaanpak te initiëren die bevorderlijk is voor de transitie van onze levensplekken. In alle omstandigheden komt mijn visie op het steden- en landschapsproject samen in de richting van holistische resoluties terwijl ik samen leef en de levende wereld is mijn eerste zorg.

Fabrice Kusiak

Oprichter / Beheerder
Landschapsarchitect
Conseillé en mobilité
-

Onze relatie met plaatsen is permanent, de invloed op ons leven is aanzienlijk. Deze plaatsen vormen de kern van onze zorgen, van ons landschapswerk. Wat is er spannender dan te kunnen werken om onze leefomgeving te verbeteren? Hoe bescheiden onze acties ook zijn, ik ben ervan overtuigd dat we verandering bewerkstelligen door deel te nemen aan de grote uitdaging om een ​​eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld op te bouwen. Deze roeping motiveert mij om een ​​resoluut positief projectopbouwproces af te drukken, gericht op de toekomst, en waarin een zekere onvoorzichtigheid zekerheden eist en het veld van mogelijkheden vergroot.

Myrna Baks

Fondatrice/administratrice Landschapsarchitect en stedenbouwkundig
ontwerper
grafische vormgeving en schildert

Ik hou ervan te zwerven door straten en buurten, langs pleinen en door (stads)landschappen. Door buiten tezijn, te observeren en sensitief te zijn voor wat er om me heen gebeurt, vorm ik een beeld van een bepaald gebied. In de samenwerking met mensen uit diverse disciplines, met verschillende achtergronden en be-langen, krijg ik beter inzicht in noden en wensen Als schakel optreden tussen een plek en haar gebruikers, is voor mij een zeer motiverende rol.

Onze rollen

Projectauteur en ontwerper

In dit scenario neemt Atelier Caneva-s de rol van projectauteur, landschapsontwerper en hoofdaannemer op zich. Het project is de kern van de bezorgdheid. Hij staat op het snijvlak van gesprekken met de klant. Het project is ontstaan ​​uit reflectie en een symbiose die dialoog tussen de partijen mogelijk maakt.

Assembler en producent

Atelier Caneva-s is ook een platform dat expertise kan vergaren. De systemische benadering van de projecten die we graag bevoorrechten, legt cross-views op, uitwisseling van ervaringen, meerdere vaardigheden. Door dit proces van gedeelde expertise kan de klant de uitdagingen van het project begrijpen, in al hun complexiteiten. In deze configuratie coördineert de werkplaats van Caneva-s expertise, zorgt voor de consistentie van standpunten, communiceert met de klant, ontwikkelt projectconcepten en zorgt voor projectbeheer, in samenwerking met de experts.

Co-auteur

Andere projectconfiguraties vereisen een vaardigheidsvereniging georganiseerd als tijdelijke vereniging of groep. In dit geval verzekert de Atelier Caneva-s haar vaardigheden in het kader van een partnerschap, neemt haar rol als partner op zich, integreert spreekbeurten, deelt haar ervaringen in de breedste zin van het woord, raakt betrokken bij reflectie, neemt deel aan de implementatie van concepten en zorgt voor de opvolging van haar missie. In het geval dat de Caneva-s workshop door de groep wordt geautoriseerd, zou deze ook zorgen voor communicatie met de aanbestedende dienst en coördinatie van de groep.

Coördinatie en beheer

Hulp bij projectmanagement is ook een vaardigheid die we bieden. In dit geval neemt de Atelier Caneva-s de rol van projectmanagement op zich, waar het de projecteigenaar adviseert, methodologische benaderingen ontwikkelt, anticipeert op onderzoeks- en projectprocessen, het operationele systeem ontwerpt en bewaakt … Deze missie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de klant, waarbij deze laatste de enige beslisser blijft in alle stadia van de opdracht.

Advies en ondersteuning

Atelier Caneva-s is ook expertise die ten dienste staat van projectprocessen, reflecties, strategieën, programmering of burgerparticipatie. In deze configuratie is de rol van de Caneva-s workshop vergelijkbaar met een advies- of projectondersteuningsmissie met de klant of met partners. Op korte termijn of integratie in kadermarkten, moet de uitvoering van deze missies zo dicht mogelijk bij de vraag worden voorgesteld. We hechten er belang aan dat het doel van samenwerken wordt uitgeoefend in constructief luisteren, complementariteit van vaardigheden en aandacht voor het optimaliseren van de ter beschikking gestelde middelen en de duur van de interventies.

Onderzoek en verkenning

Atelier Caneva-s is ook een plaats van onderzoek en verkenning. Sociale kwesties vormen de kern van onze zorgen. Altijd in beweging, de antwoorden op deze zorgen kunnen alleen relevant zijn als ze onze werkwijze in twijfel trekken. Elk van onze missies is een kans om ons te ondervragen over het proces van ontwikkeling en realisatie. We reflecteren, testen en herzien onze methodologische benaderingen en alternatieven, evenals burgerparticipatieprocessen graag. Laten we erover praten … en laten we samen deelnemen aan de transitie die het bestuur van steden, landschappen en gebieden vereist!

Onze motivatie

Impact    Conséquence  Réversible   Omkeerbaar    Recycler    Préserver    Minimum   Relie      Partager     Ecotone   Empreinte   Symbiose    Agriculture    Energie   Artistique    Observer   Ruisseler   Relation    Connecter    Regard    Lieu    Humilité   Résilience    Rencontre    Fabrique   Temporalité    Couleurs    Landschappelijke sokkel Friction  Terre   Diversité    Gouvernance    Nomade   Couture    Décentraliser    Evaluer    Responsable    Sociotope    Matrice    Jardiner   Porosité    Perméabilité    Transparence Itinérance     Doorlaatbaarheid    Fragmenté   Jouer   Temporalité    Habitat   ADN    Mosaïc    DNA    Habiter     Ecosystème    Lisière   Interface    Interstice    Cultures   Incidence    Entretenir    Chemin   Ensemble    Socle     Verhaal   Héritage    Biomasse   Citoyen    Milieu    Cultiver   Lien     Ergonomie    Zorg   Bouger    Toeeigenen    Déplacer   Vivre    Chaleur    Nœuds   Marcher    Selfredzaamheid   Processus   Autonomie   Respirer    Faune    Esthétique    Trame   Flore    Dialogue    Habitat    naturel    Générations    Mixité   Genre    Mouvement    Bewegen   Climat  Convivialité     Racine   Ephémère    Cycle    Saisonnalité    Patchwork   Réseau    Transition    Collaboratif    Cinq-sens    Proximité   Soleil   Weerbaarheid    Arbre   Ontmoeting    Acteurs    Tijdelijkheid Fertilité   Voisin    Seuil    Biodiversité    Interaction    Ressources    Corps    Sensitief    Dessiner    Patrimoine    Carbone   Travailler    In situ    Tisser   Raisonné    Eclairer    Transversalité    Pondérer    Usage    Multifonctionnel    Demain     Approprier    Commun   Echelles    Beleefbaar    Atmosphère    Continuum